Lisa! jezična putovanja

DIRECTIVE EU 2015/2302 1

 
051 292 708
team@jezicnaputovanja.com
ponedjeljak - petak — 08:00 - 16:00

Obrazac sa standardnim informacijama za ugovore o putovanju u paket aranžmanu

Kombinacija usluga putovanja koja vam je ponuđena jest paket aranžman u smislu Direktive (EU) 2015/2302.

Vi ćete stoga ostvariti korist od svih prava EU-a koja se primjenjuju na paket aranžmane. Poduzeće XY/poduzeća XY bit će u cijelosti odgovorno/odgovorna za pravilno izvršenje paket aranžmana kao cjeline.

Osim toga, poduzeće Lisa Reisen GmbH ima uspostavljenu zakonom propisanu zaštitu za naknadu vaših plaćanja i osiguravanje vaše repatrijacije u slučaju da postane nesolventno.

Više informacija o najvažnijim pravima u skladu s Direktivom (EU) 2015/2302

Besplatno savjetovanje
Pošalji

Thank you for your inquiry.

Your inquiry has been received. We will respond as soon as possible.

Your inquiry number is .